Warunki korzystania

Jedynym celem strony internetowej Aviko B.V. jest dostarczenie ogólnych informacji na temat naszych produktów i usług. Wszelkie wyjaśnienia lub porady dotyczące strony internetowej Aviko mają jedynie ogólny charakter, i nie należy ich traktować jako wyjaśnień ani porad dotyczących konkretnej sytuacji lub problemu. O ile przy przygotowaniu informacji na stronie internetowej Aviko dołożono najwyższej staranności i Aviko B.V. stara się przedstawić możliwie możliwie najbardziej pełne informacje, nie może jednak zapewnić, że są oraz/lub pozostaną one prawidłowe. Informacje te są na bieżąco aktualizowane, zaś Aviko zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Z tego względu osoby odwiedzające witrynę Aviko B.V. nie mogą sobie rościć żadnych praw w oparciu o informacje na niej opublikowane. Aviko B.V. nie może ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wyniknąć z wykorzystania niniejszej strony internetowej, względnie z niemożności wykorzystania informacji opublikowanych przez Aviko B.V. na tej stronie. Żadnej części niniejszej strony internetowej nie można reprodukować, przechowywać w automatycznej bazie danych ani  rozpowszechniać w dowolnej formie ani w dowolny sposób, czy to elektronicznie, mechanicznie, poprzez tworzenie fotokopii, zapisywanie, ani przy pomocy jakichkolwiek innych środków, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Aviko B.V.

Aviko B.V. stara się zapewnić, żeby jej strona internetowa była stale dostępna, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, w dowolnej formie, wynikające z faktu, że jej strona internetowa jest z niedostępna z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnej chwili, przez dowolny okres czasu. Niniejsza strona internetowa może zostać tymczasowo lub na stałe wyłączona, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uznaje się, że każda osoba przeglądająca stronę internetową Aviko B.V. zaakceptowała wyżej opisane warunki.