Niebieskie tło półek

Warunki korzystania

Jedynym celem strony internetowej avikofoodservice.pl należącej do Aviko B.V. jest dostarczenie ogólnych informacji na temat naszych produktów i usług. Wszelkie wyjaśnienia lub porady zawarte na stronie internetowej Aviko mają charakter jedynie ogólny i nie należy ich traktować jako wyjaśnień ani porad dotyczących konkretnej sytuacji lub problemu. O ile przy przygotowaniu informacji na stronę internetową Aviko dołożono najwyższej staranności i Aviko B.V. stara się prezentować możliwie najbardziej pełne informacje, nie może jednak zapewnić, że są one oraz/lub pozostaną prawidłowe. Informacje te są na bieżąco aktualizowane, zaś Aviko zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Z tego względu osoby odwiedzające witrynę należącą do Aviko B.V. nie mogą sobie rościć żadnych praw w oparciu o informacje na niej opublikowane. Aviko B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wyniknąć z wykorzystania niniejszej strony internetowej, względnie z niemożności wykorzystania informacji opublikowanych przez Aviko B.V. na tej stronie. Żadnej części niniejszej strony internetowej nie można reprodukować, przechowywać w automatycznej bazie danych, ani rozpowszechniać w żadnej formie ani w żaden sposób, czy to elektronicznie, mechanicznie, poprzez tworzenie fotokopii, zapisywanie, ani przy pomocy jakichkolwiek innych środków, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Aviko B.V.

Aviko B.V. stara się zapewnić, żeby niniejsza strona internetowa była stale dostępna, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, w dowolnej formie, wynikające z faktu, że strona internetowa jest z niedostępna z jakiejkolwiek przyczyny, w dowolnej chwili, przez dowolny okres czasu. Niniejsza strona internetowa może zostać tymczasowo lub na stałe wyłączona, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uznaje się, że każda osoba przeglądająca stronę internetową należącą do Aviko B.V. zaakceptowała wyżej opisane warunki.