Niebieskie tło półek

Polityka prywatności

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka ochrony danych będzie dla Państwa przydatnym źródłem informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jakich celach je wykorzystujemy. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1 z póź. zm.). Spółka Aviko Sp. z o.o. przechowuje wyłącznie dane osobowe, które zostały jej przekazane przez osobę, której dane dotyczą i które pochodzą bezpośrednio od takiej osoby. Niniejsza Polityka ochrony danych ma zastosowanie zawsze wtedy, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z naszych usług.

Administrator

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Aviko sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Tel.: +48 58 662 43 25

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczono:

Aviko sp. z o.o. 

Inspektor Ochrony Danych: Glenn Englemann
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Telefon: +310575458200

E-mail: gdpr@aviko.com

Pliki logowania do serwera

Cel, podstawa prawna i uzasadniony interes

Informacje o charakterze ogólnym gromadzone są w sposób automatyczny w przypadku odwiedzenia przez Państwa naszej witryny, nawet jeżeli nie zarejestrują się Państwo na stronie ani nie przekażą nam swoich danych w inny sposób. Informacje te (pliki logowania do serwera) obejmują rodzaj przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych użytkownika, adres IP użytkownika itp.

Przetwarza się je szczególnie w następujących celach:

 • Zapewnienie niezakłóconego połączenia z witryną
 • Zapewnienie bezproblemowej obsługi witryny
 • Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszego przeglądu plików logowania do serwera w przypadku wystąpienia konkretnych okoliczności wskazujących na niezgodne z prawem wykorzystywanie witryny.

Dane przetwarza się zgodnie z art. 6 pkt 1 RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na poprawianiu stabilności i funkcjonalności naszej witryny.

Odbiorca danych

Na potrzeby prowadzenia i utrzymywania naszej witryny korzystamy z pomocy usługodawców technicznych, którzy pełnią rolę podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe są usuwane, kiedy nie są już przydatne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Dotyczy to danych, które są konieczne do zapewnienia funkcjonowania witryny po zakończeniu danej sesji przeglądania.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Przekazanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawem ani umową. Nie możemy jednak zagwarantować prawidłowego funkcjonowania witryny i dostępności usług bez podania przez użytkownika adresu IP oraz identyfikatora plików cookie. Poszczególne usługi mogą nie być w takim wypadku dostępne lub ich zakres może być ograniczony.

Sprzeciw

W dalszej części dokumentu mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat swojego prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Newsletter

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Użytkownik może zapisać się na nasz newsletter, w którym przekazujemy informacje na temat nowych usług. Na newsletter można zapisać się poprzez naszą witrynę, podając swój adres email. Newsletter wysyłany jest raz na miesiąc.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO (Ogólne rozporządzenie EU w sprawie ochrony danych osobowych).

Odbiorca danych

Dostęp do tych danych osobowych ma spółka Aviko Sp. z o.o. , a także pracownicy handlowi spółki Aviko B.V. w Holandii oraz współpracujący usługodawcy.

Czas przechowywania danych

Dane w tym zakresie przetwarzane są przez okres, na który udzielono odpowiedniej zgody. Po tym okresie dane są usuwane.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są umieszczane na liście odbiorców wyłącznie, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę zaznaczając odpowiednie pola wyboru w formularzu lub klikając w link zawarty w wiadomości email, który otrzymają Państwo zaraz po zapisaniu się na newsletter.

Wycofanie zgody

Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Można to zrobić klikając w odpowiedni link zamieszczony w newsletterze.

Zapytanie (o produkt)

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli chcą się Państwo z nami skontaktować, mogą Państwo wypełnić formularz kontaktowy dostępny w witrynie. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w postaci zakodowanej. W formularzu kontaktowym należy podać następujące dane osobowe:

 • Nazwa produktu
 • Pytanie
 • Imię
 • Nazwisko
 • Stanowisko
 • Nazwa lokalu gastronomicznego
 • Typ lokalu gastronomicznego
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

 

Będziemy dzięki temu mogli nawiązać i podtrzymać kontakt z Państwem.

Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), a także na potrzeby nawiązania, wykonania lub rozwiązania umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO). 

Odbiorca danych

Państwa dane osobowe przekazujemy pracownikom handlowym spółki Aviko B.V. w Holandii oraz zaangażowanym przez nas usługodawcom, aby umożliwić im prawidłowe i wydajne świadczenie usług. Zawarliśmy odpowiednią umowę z naszymi usługodawcami, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Po przetworzeniu formularza kontaktowego zarówno my, jak i podmioty trzecie, usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu dwóch lat.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie. Możemy jednak obsłużyć Państwa zapytanie wyłącznie, jeżeli podadzą Państwo swoje imię i nazwisko, adres email oraz uzasadnienie swojego zapytania.

Sprzeciw

W dalszej części dokumentu mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat swojego prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Rejestracja w kampanii marketingowej

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Mogą Państwo zarejestrować się w naszej witrynie, jeżeli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje o naszych produktach i brać udział w naszych konkursach. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w postaci zakodowanej. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa lokalu gastronomicznego
 • Typ lokalu gastronomicznego
 • Numer identyfikacji podatkowej VAT
 • Ulica
 • Numer budynku
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

 

Potrzebujemy tych danych osobowych, aby ocenić, czy są Państwo zawodowo związani z branżą gastronomiczną, a także aby nawiązać i utrzymywać z Państwem kontakt.

Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), a także na potrzeby nawiązania, wykonania lub rozwiązania umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO). 

Odbiorca danych

Państwa dane osobowe przekazujemy spółce Aviko B.V. w Holandii oraz zaangażowanym przez nas usługodawcom, aby umożliwić im prawidłowe i wydajne świadczenie usług. Zawarliśmy odpowiednią umowę z naszymi usługodawcami, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Po przetworzeniu formularza rejestracyjnego zarówno my, jak i podmioty trzecie usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu dwóch lat.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie. Możemy jednak obsłużyć Państwa zapytanie wyłącznie, jeżeli podadzą Państwo swoje imię i nazwisko, adres email oraz uzasadnienie swojego zapytania.

Sprzeciw

W dalszej części dokumentu mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat swojego prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Zamawianie próbek

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli chcą Państwo otrzymać próbkę któregoś z produktów Aviko, mogą ją Państwo zamówić poprzez naszą witrynę. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia próbek będą przetwarzane w postaci zakodowanej. W formularzu zamówienia próbek należy podać następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa lokalu gastronomicznego
 • Typ lokalu gastronomicznego
 • Numer identyfikacji podatkowej VAT
 • Ulica
 • Numer budynku
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Nazwa produktu
 • Nazwa dystrybutora
 • Miejscowość dystrybutora

 

Potrzebujemy tych danych osobowych, aby ocenić, czy są Państwo zawodowo związani z branżą gastronomiczną oraz aby wysłać Państwu próbki.

Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), a także na potrzeby nawiązania, wykonania lub rozwiązania umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO). 

Odbiorca danych

Państwa dane osobowe przekazujemy spółce Aviko B.V. w Holandii oraz zaangażowanym przez nas usługodawcom, aby umożliwić im prawidłowe i wydajne świadczenie usług. Zawarliśmy odpowiednią umowę z naszymi usługodawcami, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Po przetworzeniu formularza zamówienia próbki zarówno my, jak i podmioty trzecie, usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu dwóch lat.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie. Możemy jednak obsłużyć Państwa zapytanie wyłącznie, jeżeli podadzą Państwo swoje imię i nazwisko, adres email oraz uzasadnienie swojego zapytania.

Sprzeciw

W dalszej części dokumentu mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat swojego prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Reklamacje

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamacje, zadać pytanie lub przekazać nam informację zwrotną, mogą Państwo wypełnić dostępny w witrynie formularz reklamacyjny. Dane osobowe podane w formularzu reklamacyjnym są przetwarzane w postaci zakodowanej. W formularzu reklamacyjnym należy podać następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa lokalu gastronomicznego
 • Typ lokalu gastronomicznego
 • Telefon
 • Adres e-mail
 • Ulica
 • Numer budynku
 • Numer lokalu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Nazwa dystrybutora
 • Miejscowość dystrybutora
 • Nazwa produktu
 • Numer partii
 • Termin przydatności do spożycia
 • Treść reklamacji

 

Będziemy dzięki temu mogli nawiązać i podtrzymać kontakt z Państwem.

Dane podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 pkt 1 lit. f RODO), a także na potrzeby nawiązania, wykonania lub rozwiązania umowy (art. 6 pkt 1 lit. b RODO).

Odbiorca danych

Państwa dane osobowe przekazujemy spółce Aviko B.V. w Holandii oraz zaangażowanym przez nas usługodawcom, aby umożliwić im prawidłowe i wydajne świadczenie usług. Zawarliśmy odpowiednią umowę z naszymi usługodawcami, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Po przetworzeniu formularza reklamacyjnego zarówno my, jak i podmioty trzecie, usuniemy Państwa dane osobowe w ciągu dwóch lat.

Wymagane lub obowiązkowe podanie danych osobowych

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie. Możemy jednak obsłużyć Państwa zapytanie wyłącznie, jeżeli podadzą Państwo swoje imię i nazwisko, adres email oraz uzasadnienie swojego zapytania.

Sprzeciw

W dalszej części dokumentu mogą się Państwo zapoznać z informacjami na temat swojego prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Pliki cookie

W naszej witrynie stosujemy pliki cookie, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie, a także w celach analitycznych. Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie wraz z uzasadnieniem. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat plików cookie, proszę zapoznać się z naszą polityką plików cookie.

Google Analytics

Aviko Sp. z o.o. wykorzystuje narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, w celu pozyskiwania informacji na temat korzystania z witryny oraz optymalizacji jej funkcjonowania. Pliki cookie Google Analytics pozwalają na przechowywanie w formie pseudonimizowanej danych osobowych osób odwiedzających witrynę w Google Analytics. Pseudonimizowane dane osobowe to: lokalizacja, system operacyjny, przeglądarka, rodzaj urządzenia (tablet, telefon komórkowy lub komputer), przeglądane strony, sposób, w jaki użytkownik trafił na stronę oraz czas przeglądania witryny. Informacje na temat korzystania z naszej witryny zapisywane dzięki plikom cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Ponieważ w witrynie aktywowano funkcję anonimizacji adresu IP, jeżeli znajdują się Państwo w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym kraju, który jest sygnatariuszem traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skróci najpierw Państwa adres IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełny adres IP, który dopiero później zostaje skrócony.

Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 pkt 1 lit a RODO).

Odbiorcą danych, jako podmiotem przetwarzającym dane osobowe, jest Google. Spółka Aviko Sp. z o.o. zawarła umowę w sprawie przetwarzania danych osobowych z Google Analytics, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przesyłane do USA. Komisja Europejska nie wydała dotąd decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w USA. Zawarliśmy jednak ze spółką Google LLC standardowe klauzule umowne, które powinny zapewnić adekwatny poziom ochrony danych.

Dane osobowe są usuwane, kiedy nie są już przydatne na potrzeby śledzenia.

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie, wyłącznie na podstawie zgody. Jeżeli odmówią Państwo dostępu do swoich danych, może to ograniczyć funkcjonalność witryny.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Mogą Państwo także uniemożliwić gromadzenie przez pliki cookie danych na temat korzystania przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, który jest dostępny pod następującym linkiem: dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics.

Kliknięcie w następujący link pozwoli zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach – może on być alternatywą lub uzupełnieniem instalacji dodatku do przeglądarki. Spowoduje to instalację na Państwa urządzeniu odpowiedniego pliku cookie z informacją o rezygnacji. Jeżeli plik ten będzie zainstalowany w Państwa przeglądarce, Google Analytics nie będzie mieć możliwości dalszego gromadzenia danych dotyczących tej witryny ani przeglądarki w przyszłości.

Informacja Google na temat ochrony poufności danych zawiera informacje na temat bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Salesforce/Pardot

Nasza witryna korzysta z narzędzi Salesforce/Pardot do zarządzania wszelkimi danymi klientów. Powyższe obejmuje wysyłanie newsletterów, próbek oraz przetwarzanie formularzy zapytań i reklamacji.

Dostęp do tych danych osobowych ma spółka Aviko Sp. z o.o. , a także pracownicy zaangażowanych usługodawców. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez dwa lata. Informacja Salesforce na temat ochrony poufności danych osobowych zawiera informacje o ochronie Państwa danych osobowych. Aviko Sp. z o.o. zawarła umowę w sprawie przetwarzania danych osobowych z Salesforce, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Intelligence Factory

Nasza witryna wykorzystuje Intelligence Factory do analizy i przewidywania zachowania jej użytkowników. Korzystamy z Online Touchpoints na potrzeby przesyłania istotnych treści z interesującymi ofertami obecnym i potencjalnym klientom. Jest to możliwe tylko jeżeli zaakceptowali Państwo śledzące pliki cookie.

Dostęp do tych danych osobowych ma spółka Aviko Sp. z o.o. , a także pracownicy zaangażowanych usługodawców. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez dwa lata. Informacja Intelligence Factory na temat ochrony poufności danych zawiera opis zasad bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Spółka Aviko Sp. z o.o. zawarła umowę w sprawie przetwarzania danych osobowych z Intelligence Factory, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych.

Google Marketing Platform

Nasza witryna wykorzystuje także inne usługi zawarte na Google Marketing Platform (dawniej: Google Doubleclick). Usługi te instalują pliki cookie w celu zamieszczania reklam odpowiednich dla użytkownika, doskonalenia raportów na temat wyników kampanii lub w celu uniknięcia kilkakrotnego wyświetlania tych samych reklam użytkownikowi. 

AddThis

W witrynie zamieszczono komponenty AddThis, dostarczane przez AddThis Inc., 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA. AddThis jest tzw. dostawcą zakładek (ang. bookmarking-provider). Usługa ta umożliwia uproszczone tworzenie zakładek na stronach internetowych za pomocą przycisków. Najechanie kursorem myszki na obiekt AddThis lub kliknięcie w niego powoduje wyświetlenie listy usług dotyczących tworzenia zakładek i udostępniania treści. AddThis wyświetla spersonalizowane reklamy związane z zainteresowaniami użytkownika za pomocą zainstalowanego przez siebie pliku cookie. Plik cookie służy do analizy konkretnego wzorca przeglądania Internetu za pośrednictwem systemu operacyjnego Państwa komputera. Plik cookie zapisuje informacje o odwiedzinach witryny z Państwa systemu operacyjnego.

AddThis uzyskuje informacje o Państwa adresie IP, rodzaju przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej wyświetlanej przed przejściem do naszej witryny oraz datę i godzinę odwiedzenia naszej witryny. Z wykorzystaniem tych danych AddThis tworzy zanonimizowane profile użytkowników. Dane i informacje przekazane w ten sposób AddThis umożliwiają samej spółce AddThis oraz jej podmiotom powiązanym wyświetlać użytkownikom odwiedzającym witrynę spersonalizowane reklamy zgodne z ich zainteresowaniami.

Dane są przetwarzane zgodnie z powyższym opisem na podstawie zgody użytkownika w myśl art. 6 pkt 1 lit a RODO.

Swoje dane osobowe przekazują Państwo dobrowolnie, wyłącznie na podstawie zgody. Jeżeli odmówią Państwo dostępu do swoich danych, może to ograniczyć funkcjonalność witryny.

Mogą Państwo także trwale zakazać spółce AddThis przetwarzania swoich danych osobowych. Należy w tym celu kliknąć następujący link: http://www.addthis.com/privacy/opt-out, co spowoduje zainstalowanie odpowiedniego pliku cookie z informacją o Państwa rezygnacji. Plik cookie z informacją o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych jest przechowywany w systemie. Jeżeli po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych pliki cookie zostaną usunięte z Państwa systemu, należy ponownie kliknąć w link i zainstalować nowy plik cookie z informacją o rezygnacji.

Jeżeli zainstalują Państwo plik cookie z informacją o rezygnacji, istnieje jednak możliwość, że nie będą Państwo mogli dalej w pełni korzystać z witryny.

Informacje o ochronie danych osobowych przez spółkę AddThis można znaleźć na stronie: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Wykorzystywanie elementów dostarczanych przez Facebook

Na naszej witrynie stosujemy elementy dostarczane przez Facebook.com. Facebook to usługa dostarczana przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Zawsze kiedy wczytują Państwo jedną z naszych stron, na której wykorzystano takie elementy, Państwa przeglądarka pobiera odpowiednie odzwierciedlenie elementu dostarczonego przez Facebook. Proces ten dostarcza Facebookowi dokładnych informacji o tym, którą z naszych stron internetowych odwiedzają Państwo w danym momencie.

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą witrynę, a jednocześnie są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook dowiaduje się na podstawie informacji gromadzonych przez odpowiednie elementy, którą konkretnie stronę Państwo wyświetlają i przypisuje te informacje do Państwa indywidualnego konta na Facebooku. Jeżeli na przykład klikną Państwo przycisk „Lubię to!” lub wpiszą odpowiedni komentarz, informacje te zostają przypisane do Państwa indywidualnego konta użytkownika na platformie Facebook i będą tam przechowywane. Co więcej, informacje, które wyświetlili Państwo na naszej witrynie zostają przekazane Facebookowi. Ma to miejsce bez względu na to, czy klikną Państwo na dany element, czy też nie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook miał dostęp do tych danych na Państwa temat (w tym danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej witryny) i by je przechowywał, muszą Państwo przed wyświetleniem naszej witryny wylogować się z Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych Facebooka. W szczególności znajdują się tam informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Państwa praw oraz ustawień, które umożliwią ochronę Państwa prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Ogólne informacje na temat wtyczek platformy Facebook można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dane dotyczące dzieci w wieku poniżej 16 lat

Nasza witryna ani nasze usługi nie zostały stworzone z myślą o gromadzeniu danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 16 lat bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Nie mamy jednak możliwości weryfikowania, czy dany użytkownik ma więcej niż 16 lat. Zalecamy zatem rodzicom monitorowanie działań podejmowanych w Internecie przez ich dzieci, aby zapobiec gromadzeniu ich danych osobowych bez zgody opiekunów. Jeżeli mają Państwo pewność, że zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem informacji kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Polityki ochrony danych. Dane zostaną następnie natychmiast usunięte.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO) w odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jednego z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Odpowiemy na Państwa żądanie jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni. Prosimy o dołączenie do żądania kopii Państwa dokumentu tożsamości lub paszportu. Zwracamy uwagę, że numer dowodu osobistego lub paszportu nie może być zakryty. Na kopii należy odnotować, że jest ona przekazywana w opisanym powyżej celu. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że wyłącznie Państwo będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych. 

Spółka Aviko Sp. z o.o. nie ma wpływu na wykorzystywanie danych osobowych przez media społecznościowe. Nie mamy możliwości uzyskania od Google Analytics ani od Yandex żadnych danych osobowych, ani ich sprostowania w Państwa imieniu.

Zwracam zarazem uwagę, iż mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, mają Państwo prawo do wyrażenia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu); dotyczy to także profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO w oparciu o ten zapis.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli przedstawić wiarygodne uzasadnienie przetwarzania godne ochrony, które 

będzie przeważać nad Państwa interesami, prawami i swobodami, lub że takie przetwarzanie ma służyć dochodzeniu roszczeń prawnych, ich wykonaniu lub obronie przed takimi roszczeniami.

Adres lub inne informacje pozwalające ustalić tożsamość prosimy przesyłać na:

Aviko sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

Bezpieczeństwo danych

Spółka Aviko Sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych oraz podejmuje odpowiednie działania w celu przeciwdziałania nadużywaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, nieuprawnionemu ujawnianiu lub nieuprawnionym zmianom takich danych. Spółka Aviko Sp. z o.o. stosuje na przykład kodowanie warstwy SSL. Zapewniamy także, by dostęp do danych miały tylko osoby, którym jest to niezbędne, a także by dostęp do danych był odpowiednio chroniony oraz by nasze zabezpieczenia były regularnie weryfikowane. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są bezpieczne lub że istnieją przesłanki wskazujące na ich nadużywanie, prosimy o kontakt z nami.

Pytania i/lub komentarze

Jeżeli mają Państwo pytania lub komentarze na temat niniejszej Polityki ochrony danych, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu dokumentu.

Dane kontaktowe

Aviko sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Tel.: +48 58 662 43 25

E-mail: gdpr@aviko.com

Strona domowa: www.avikofoodservice.pl

Siedziba spółki: 

Aviko sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

KRS: 0000319427

NIP: 9581604016

REGON: 220710292

Dyrektor zarządzający: Peter Dekker

Weryfikator treści: Glenn Engelmann