Kontakt

Reklamacja

Numer telefonu musi zaczynać się od “+” i zawierać maksymalnie 15 cyfr. Nie może zawierać nawiasów ani innych dodatkowych znaków
Data musi być w formacie DD-MM-RRRR

Aviko Polska

Siedziba firmy:

Aviko Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
woj. pomorskie

NIP 958-16-04-016

Sekretariat

tel. +48 58 662 43 00
fax +48 58 660 77 80

skontaktuj się z nami