Polityka prywatności

Aviko B.V. docenia Twoją wizytę na swojej stronie internetowej. Aviko B.V. szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej witryny i dokłada starań w celu zapewnienia, aby wszelkie przekazane przez Ciebie dane osobowe były traktowane jako poufne. Jeżeli skorzystasz z usług oferowanych na niniejszej witrynie, możesz zostać poproszony o przekazanie swoich danych osobowych, względnie możesz je przekazać własnej inicjatywy. W przypadku, gdy zadasz pytanie oraz/lub prześlesz komentarz pocztą elektroniczną, względnie zamówisz inne usługi dostępne na niniejszej stronie, Aviko B.V. może wykorzystać Twoje dane dla potrzeb skontaktowania się z Tobą w celu wykonania żądanych usług.

Wszelkie dane osobowe przechowywane są przez Aviko B.V. w bezpiecznym środowisku i ma do nich dostęp jedynie ograniczona grupa fachowców z naszej organizacji. Dla wszelkich innych potrzeb będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie za Twoją zgodą. Aviko B.V. w żadnym przypadku nie udostępni osobom trzecim Twoich danych osobowych, chyba że zostanie do tego zobowiązana ze względów prawnych, proceduralnych lub zawodowych, na podstawie przepisu prawa oraz/lub za Twoją wyraźną zgodą. Aviko B.V. nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, niż jest to niezbędne w celu spełnienia Twojego żądania, chyba że będzie to niezbędne dla spełnienia wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych.

Aviko B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności w każdej chwili.